Petra Kostruhová

česká, 1967

Nahrávám...

Životopis

Petra Kostruhová se narodila 12. dubna 1967 v Opavě a její život je s tímto městem nerozlučně spjat. Její první básnické pokusy spadají do období gymnaziálních studií, ale teprve v roce 2007 vydala svou první sbírku poezie nazvanou Doteky.
O rok později již byla oceněna čestnými uznáními v literárních soutěžích.
Výběr z její tvorby představuje almanach Současná poezie 2007 a Básníci třetího tisíciletí nakladatelství Alisa. V roce 2009 své básně společně s dalšími šesti opavskými autory publikovala v almanachu Útržky života. Její básně byly uveřejněny také časopisecky.
Poezii chápe jako způsob tvůrčího vyjádření sebe sama.
Pracuje v oblasti školství a cestovního ruchu, věnuje se i charitativní činnosti.

Zdroj životopisu: http://www.kostruhova.cz/

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905