Petr Wittlich

česká, 1932

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., (* 23. května 1932 v Českých Budějovicích) je český kunsthistorik, řádný profesor na Karlově univerzitě a člen Mezinárodní asociaci výtvarných kritiků (AICA). Na přelomu 40. a 50. let studoval na Filozofické fakultě UK, absolvoval prací o Janu Štursovi. Až do roku 1990 pracoval na UK jako odborný asistent, poté získal docenturu a v roce 1992 profesuru. Dnes pracuje na Ústavu pro dějiny umění při FF UK.
Je autor řady odborných publikací, velmi úspěšnou se stala kniha o české secesi z roku 1982 Česká secese vydaná ve vysokém nákladu.

Zdroj životopisu: wikipedie

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015