Koupit knihy

Petr Vágner

česká, 1957


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Petr Vágner, CSc. (1957) vystudoval gymnázium V. Lindy v Jaroměři a obor filozofie-historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval v Ústavu československých a světových dějin ČSAV, odkud přešel do ústavu pro teorii a historii vědy ČSAV. Před nástupem na Ministerstvo zahraničních věcí, kde působí dodnes, pracoval jako novinář v deníku Svobodné slovo. Jako profesionální historik se zabýval dějinami vědy, především staršími dějinami chemie (Theatrum chemicum, Praha 1995). V redakci Svobodného slova pokrýval dění v zemích SNS, především v Rusku, kde posléze čtyři roky působil na zastupitelském úřadu v Moskvě.(zdroj životopisu: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/6018/start/-1)

Přidat ocenění

Ocenění (1)

2003 - Cena Miroslava Ivanova (Dílo vydané během posledních tří let - prémie) - Smečka

Populární autoři: