Koupit knihy

Petr Musílek

česká, 1965


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph. D.
Narozen 20. 5. 1965 v Praze. Vysokoškolský pedagog na VŠE, profesor pro obor finance. Specializuje se na investiční bankovnictví a trhy cenných papírů, problematikou trhu cenných papírů se zabývá od konce 80. let minulého století. Je autorem či spoluautorem více než 10 knižních publikací a napsal desítky odborných článků z oblasti trhů cenných papírů. V období 5/2003 až 3/2006 vykonával funkci člena prezídia Komise pro cenné papíry. Absolvoval řadu zahraničních stáží. Od dubna 2006 do současnosti je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.(zdroj životopisu: http://www.ekopress.cz/titdetail.php?tid=30001)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.