Petr Maděra

česká, 1970

Nahrávám...

Životopis

Český básník a prozaik.

Kritiky je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých básníků, kteří knižně debutovali v 90. letech 20. století. Jeho tvorba se vyznačuje originální poetikou co do obraznosti i oproštěného a výrazně cizelovaného výrazu, který nezapře holanovské zdroje. Vedle sbírek B. Trojaka, P. Hrušky, B. Chlíbce, P. Borkovce a P. Kolmačky spoluvytváří podle kritiků jeho sbírky Krevel (Host, 1997) a Komorní hůrka (Host, 2001) horizont současné mladé české poezie. Koncem devadesátých let redakčně spolupracoval s časopisem Weles, kolem něhož se vytvořil okruh spřátelených básníků nejmladší básnické generace.

Petr Maděra po maturitě vystudoval obor krajinné inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Praze, v jehož rámci se orientoval především na krajinářství, sadovnictví, dendrologii a rybníkářství. Poté působil jako pedagog zrakově postižených a věnoval se také svému oboru, pracoval jako krajinný ekolog. Dnes se věnuje grafice a redaktorství odborných časopisů a publikací se zaměřením na vědy o Zemi. Žije v Praze.

Své texty uveřejnil v různých literárních periodikách, jako jsou Iniciály, Modrý květ, WELES, Host, Tvar, Texty, Sedmá generace atd.

Zdroj životopisu: Wikipedie.cz