Petr Křička

česká, 1884 - 1949 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Petr Křička byl básník a překladatel. Narodil se v rodině řídícího učitele. Jeho bratr Jaroslav (1882 - 1969) byl hudebním skladatelem.

Petr Křička vystudoval reálku v Novém Městě na Moravě a poté chemii na pražské technice. Po studiích pracoval mimo jiné v Pasteurově institutu v Paříži a jako učitel jazyků v Moskvě. Od roku 1911 působil ve školství, v letech 1919 - 37 na ministerstvu školství.

Za 1. světové války strávil Petr Křička tři roky na ruské frontě. V době první republiky pracoval aktivně v kultuře, pořádal večery ruské poezie, redigoval edici Družstevní práce, Živé knihy aj.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: