Petr Karlíček

česká, 1982 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Archivář v Děčíně, zabývá se dějinami politické karikatury.Absolvent katedry historie FF UJEP (specializace archivnictví). Od roku 2007 zaměstnán ve Státním okresním archivu Děčín (archivní inspektor). Externí doktorand na KH FF UJEP. Téma dizertační práce: Politická karikatura na území Československa (1935-1948). NA KH FF UJEP vede povinně volitelné kurzy zabývající se historií českého a slovenského pohraničí, dějin či fungování totalitních stran – zvláště Komunistické strany Československa. Zabývá se především moderními dějinami střední Evropy, českým a slovenským pohraničím, především ale dějinami médií se zaměřením na politickou karikaturu. Je zapojen do rozličných výzkumných projektů. V současnosti spolupracuje s Pamětí národa (pamětnické Příběhy dvacátého století, mobilní aplikace Místa paměti národa) a je oficiálním historicko-turistickým průvodcem ústeckého Činoherního studia. Od roku 2011 člen Collegia Cibia. V letech 2012-2013 se podílel na přípravě webového portálu Věrný zůstanu (http://www.vernyzustanu.cz/), který slouží jako podpora k filmovému projektu HBO o Janu Palachovi - Hořící keř. Pravidelně přispívá do následujících periodik: A2, Literární noviny, H_aluze a Děčínské vlastivědné zprávy. V září 2015 obhájil na katedře historie FF UJEP dizertační práci nazvanou Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců v letech 1933-1953.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905