Petr Hlaváček

česká, 1974

Nahrávám...

Životopis

Narozen 4. dubna 1974 v Chomutově

Rodinný stav ženatý (dvě děti)

Studium
1988 - 1992 Gymnázium v Kadani
1992 - 1997 Obor historie - filosofie, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze,
LS 1997 Stipendijní pobyt v Historickém institutu Univerzity Bern/Švýcarsko (prof. Rainer Schwinges)
1997 Státní závěrečná zkouška v oboru historie, Magisterská práce: \"Kult Čtrnácti sv. Pomocníků v pozdním středověku\", vedoucí práce: prof. PhDr. František Šmahel, Dr.Sc.
1997 - 2000 Interní doktorand Ústavu českých dějin Filosofické fakulty University Karlovy, Disertační práce: \"Česká františkánská observance na přelomu středověku a novověku, Školitel: Prof. PhDr. František Šmahel, Dr.Sc.
31. 5. 2002 Státní doktorská zkouška (pro PhD.)

Zaměstnání
1997 - 2000 Doktorand Ústavu českých dějin Filosofické fakulty University Karlovy (se stipendiem)
5/2000 - 9/2000 Vědecký sekretář mezinárodní konference \"The Bohemian Reformation and Religious Practice 2000\" v Praze - Filosofický ústav AV ČR/Centrum medievistických studií v Praze
10/2000 - 6/2001 Odborný pracovník Historického ústavu AV ČR
od 1. července 2001 Vědecký pracovník v Geisteswissenschaftliches Zentrum - Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) v Lipsku/Německo

Zdroj životopisu: http://www.hlavacek.wz.cz/hlavacek.html

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996