Petr Chelčický

česká, 1390 - 1460

Nahrávám...

Životopis

Narození zemana Petra Chelčického je odhadováno na rok 1390. Jeho rodištěm byly Chelčice u Vodňan.

Jako mladý se dostal do
Prahy, kde sladoval působení Jana Husa a četl spisy Štítného. Chelčický četl převážně české
spisy, nebo latinské v českém překladu. Vedl zpory s táborskými radikálními kazateli a také s husitským arcibiskupem Rokycanou.

V době, kdy byl husitský radikalismus na vrcholu, začal Chelčický psát svá díla. Byl zásadovým kritikem, ale nedokázal pochopit důležitost historického vývoje a ve svých představách o uspořádání společnosti, neměl smysl pro realitu. Byl přesvědčen, že zlu se nemá odporovat a jakékoli násilí se má odmítat. To vedlo k utrpení ve formě přijímání bezpráví. Některé jeho kritiky na feudální společnost však byly myšlenkově velmi vyzrálé.

Chelčický stál vždy na straně dělníků a malých řemeslníků. Vysoké feudály a měšťany kritizoval. Podle něj tvořili spravedlivou společnost pouze tělesně pracující lidé.

Po pádu husitského hnutí vznikla v polovině 15. století náboženská skupina, rozhodnutá žít podle zásad Chelčického. Všichni tělesně pracovali, nezajímali se o vzdělání, odmítali vojenskou službu, soudy i veřejný život. Jedině bibli uznávali jako ten správný zdroj pravidel života
. Protože do této jednoty stále více vstupovali měšťané i šlechta, nastaly spory o tom, zda jsou názory Chelčického správné.Začala se prosazovat nutnost vzdělání. Jednota nakonec začala zakládat školy a mohla vzkvétat literární činnost.

Petr Chelčický odsuzoval husitské boje, válku i celou soudobou společnost. Zemřel ve svém rodném kraji v roce 1460.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882