Petr Borkovec

česká, 1970

Nahrávám...

Životopis

Petr Borkovec (*17.4.1970 v Louňovicích pod Blaníkem) je český básník, překladatel a publicista. Byl oceněn Cenou Jiího Orteza za sbírku Ochoz v roce 1995, získal německou Cenu Huberta Burdy a jihotyrolskou Cenu Norberta C. Kasera za německý překlad sbírky Polní práce v roce 2001.

V roce 1988 absolvoval pražské Gymnázium Jana Keplera, pak studoval obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale studium nedokončil. Od roku 1992 je redaktorem revue pro literaturu a kulturu Souvislosti a souběžně pracoval jako korektor v deníku MF Dnes. V letech 1995–1997 působil v Nakladatelství Lidové noviny, později, do roku 1999, zde vedl přílohu Umění a kritika. V letech 2000–2001 pracoval jako redaktor Literárních novin.

Nyní žije jako svobodný spisovatel a překladatel poezie. Jeho básně byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků; knižně publikoval v Rakousku a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století. Žije v Černošicích u Prahy.

V roce 1996 se podílel na překladech v antologii ruské emigrační poezie U řek babylonských. V roce 2002 spolu s Jaroslavem Kabíčkem vydal překlady básní Vladimira Nabokova v knize Ut pictura poesis. V roce 2004 vydal výbor z poezie Vladislava Chodaseviče Těžká lyra, v roce 2005 vyšly knižně jeho překlady Jurije Odarčenka (Verše do alba) a Jevgenije Rejna (Bylo, byli, byla, byl…). Ve spolupráci s lingvistou Matyášem Havrdou přebásňuje díla antických dramatiků: v roce 1998 přebásnil Sofoklovu tragédii Král Oidipús (knižně vydána v roce 1999), v roce 2002 Aischylovu trilogii Oresteia. Spolu s Vladimírem Puckem vydal v roce 2001 antologii překladů klasické korejské poezie Jasná luna v prázdných horách. Časopisecky publikoval překlady básní Zinaidy Gippiusové, Georgije Ivanova, Josifa Brodského. Kromě samostatných básnických sbírek je zastoupený v řadě antologií a sborníků. V roce 1995 obdržel Cenu Jiřího Ortena za sbírku Ochoz, v roce 2001 získal německou Cenu Huberta Burdy a jihotyrolskou Cenu Norberta C. Kasera za německý překlad sbírky Polní práce. Oceněn byl rovněž jeho překlad Aischylovy Oresteie.

Zdroj životopisu: www.czlit.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973