Peter Valo

slovenská, 1948

Nahrávám...

Životopis

Prozaik, dramatik, publicista Peter Valo sa narodil 4. júla 1948 v Komárne. Študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Komárne, na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej a na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Najprv pôsobil ako redaktor Pravdy, potom bol postupne redaktorom časopisov Verejnosť, Nový Slovák, Slovenský národ, Slovenská republika a Večerník. Peter Valo vstúpil do literatúry roku 1985 historickou drámou Knieža z obdobia Veľkej Moravy, na ktorú voľne nadväzuje historická dráma Bratia a Kráľ. Všetky tieto drámy vznikli v spolupráci s Ivanom Hudecom. Jeho prozaický debut z roku 1986 Juj, keby tak Psiare mestom boli je voľnou kompozíciou spojenou osudom hlavného hrdinu Alfréda Štrombóciho, postavy z kategórie Ostapa Bendera. Autor si zvolil žáner satirickej hyperboly a na priam neuveriteľných príbehoch tohto „“veľkého kombinátora„“ nastavuje krivé zrkadlo ľudskej hlúposti a chamtivosti. V polohe satirika zostal aj v knihe próz Orgie bez Tibéria alebo z geniálnych omylov profesora Hammstadta. Kniha Slovenské eso a ruský cár sa radí k žánru literatúry faktu. K dramatickému žánru sa vrátil hrou Ako hryzie kôň. Próza Zabíjal som štát je ladená humoreskne a čerpá z konkrétnych historických situácií na Slovensku v rokoch 1939 až 1945. Knihu zdramatizoval a uviedol na javisko. Peter Valo je autorom viacerých televíznych kabaretných i dokumentárnych cyklov. Ako novinár sa zaujíma o vojenskohistorickú problematiku

Zdroj životopisu: http://www.legie.info/autor/6076-peter-valo

Populární autoři: