Peter Ševčovič

slovenská, 1935 - 2006

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 16. marca 1935 v Bratislave v rodine poľnohospodárskeho inžiniera a detskej lekárky. V Bratislave prežil detstvo, zmaturoval a v rokoch 1953–1958 študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Z kádrových a politických príčin ho pred štátnymi záverečnými skúškami zo štúdií vylúčili. V rokoch 1958–1960 pracoval ako pomocník a vyhrával anonymné literárne súťaže. Roku 1960 mal na Novej scéne v Bratislave premiéru jeho dramatický debut, hudobná komédia Nie je všedný deň (hudba Milan Novák). V rokoch 1960–1963 bol dramaturgom PKO v Bratislave, v rokoch 1962–1967 študoval na pražskej FAMU (filmová a televízna dramturgia, teória a scenáristika), v rokoch 1964–1965 pracoval ako dramaturg Hraného filmu v Bratislave, v rokoch 1965-1996 pracoval v Československej a Slovenskej televízii v Bratislave, odkiaľ z funkcie hlavného dramaturga odišiel na odpočinok. V rokoch 1981–1992 externe prednášal na bratislavskej VŠMU autorskú tvorbu. Roku 1992 mu UK v Bratislave udelila titul doktora medicíny honoris causa. Zomrel 14. apríla 2006 v Bratislave.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882