Koupit knihy

Peter Salner

slovenská, 1951


Nahrávám...

Životopis

Narodený 1.3. 1951 v Bratislave, etnograf, publicista a autor literatúry faktu. Zaoberá sa históriou slovenských Židov,píše publikácie o Bratislave.
V rokoch 1966 – 69 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1969 – 74 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1975 pracuje v Ústave etnológie SAV v Bratislave. Vydal dokumentárnu publikáciu Prežili holokaust (1997), knihy o starej Bratislave Premeny Bratislavy (1998), Bratislavské kaviarne a viechy (2006), spoluautor kolektívneho diela Taká bola Bratislava (1991). Orientuje sa na minulosť i prítomnosť židovstva na Slovensku v publikáciách Židia na Slovensku (2000), Chatam Sofer Memoriál 1762 – 2002, (Môj) židovský humor (obe 2002), Cesty k identite (2005), Židovská komunita po roku 1945 (2006), ... budúci rok v Bratislave alebo Stretnutie (2007). Ako publicista prispieva do časopisov Kultúrny život, Domino fórum, Slov. národopis, Etnologické rozpravy a i.
Tituly a vedecké hodnosti: PhDr. (1980), CSc. (1980), DrSc. (2003)(zdroj životopisu: http://www.uet.sav.sk/?q=sk/peter-salner-phdr-drsc)

Přidat ocenění

Ocenění (1)

1992 - Cena Egona Erwina Kische - Taká bola Bratislava

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882