Peter Krištúfek

slovenská, 1973 - 2018

Nahrávám...

Životopis

Dátum a miesto narodenia:
23. 06. 1973 Bratislava

Zomrel 23.04.2018 pri nehode na diaľnici: https://domov.sme.sk/c/20810851/vo-veku-44-rokov-zomrel-spisovatel-peter-kristufek.html

Oblasti záujmu:
próza, scenáristika

Životopis autora:
Narodil sa 23. júna 1973 v Bratislave. Vyštudoval filmovú a televíznu réžiu na VŠMU v Bratislave a aktívne sa jej venuje. Má za sebou vyše dvadsať autorských dokumentárnych filmov, dva kratšie hrané filmy – Noci na slnku a Aký nádherný svet!, a televízny film Dlhá krátka noc (Igric a prémie na festivale Artfilm 2004). Je členom hudobných zoskupení EYE a Iné ticho. Za filmovú tvorbu získal viacero festivalových cien. Pracoval ako rozhlasový moderátor, režíroval televízne relácie o literatúre, knihách a umení (900 sekúnd o knihách, Silná káva, Literárne oko, Umenie 05, Umenie 06). Poviedky publikoval vo viacerých zborníkoch, denníkoch, časopisoch a rádiách na Slovensku a v Čechách. Je trojnásobným finalistom literárnej súťaže Poviedka (2000, 2002 a 2004). Za debutovú zbierku krátkych próz Nepresné miesto (2002) získal prémiu Ceny Ivana Kraska (udeľuje Slovenský literárny fond).

Literárna tvorba – próza:
Nepresné miesto (2002), Voľným okom (2004), Hviezda vystrihnutého záberu (2005), Šepkár (2008), Mimo času (2009)

Charakteristika tvorby:
Narácia Petra Krištúfka nezaprie autorovo filmárske vzdelanie. Dynamické rozprávanie v jeho prózach sa podobá tempu striedaniu krátkych sekvencií v dramatickom či akčnom filme. Každá epizóda je pútavá, v najlepšom zmysle slova pôsobivo „vykonštruovaná“. Krištúfek čitateľa zaujme aj dôrazom na vizuálnu a akustickú stránku diania. Venuje sa opisom prostredia, postáv, pohybov, zvukov. Príbehy jeho poviedok smerujú k iracionálnym a absurdným vyústeniam. Krištúfek nenápadným udalostiam a výsekom každodenného života prikladá hlbší zmysel, ozvláštňuje ich tajomstvom. Hlavnými postavami próz sú čudáci a blázni, indivíduá s nevšednými zvykmi, záľubami a obavami. Konštruujú si svoje vlastné reality, aby v nich mohli v samote a izolácii smutne živoriť. Tieto figúrky vyznávajú iné hodnoty ako obyčajní ľudia, a práve preto si svoje outsiderstvo neuvedomujú. Ich kontakt s okolitým svetom je skôr či neskôr fatálne predurčený na vzájomné nepochopenie, prípadne vyúsťuje až do morbídnej konfrontácie. Tematicky sú Krištúfkove texty pestré, príbehy sa odohrávajú v atraktívne vykreslenom prostredí, napríklad vo svete médií, reklamy či umenia. Krištúfek čitateľovi predkladá len jeden z možných variantov skutočnosti, založený na zhode okolností a náhode. Jeho interpretácia sveta vzniká nastavením krivého zrkadla a zaostrením mikroskopu na inak nepostrehnuteľný detail. K čitateľskej pútavosti Krištúfkovych próz prispieva na jednej strane čierny humor, na druhej strane zakomponovanie odborných poznatkov, napríklad z psychológie a medicíny, do rozprávania.
Pavol Rankov

O autorovi:
Krištúfek prišiel s originálnou poetikou, v ktorej sa uplatňuje princíp záhadnosti a kolážovitosti. Má priam nekonečnú invenciu podloženú ešte aj odbornými vedomosťami a znalosťou ľudskej psychiky.
Jozef Bžoch

Z hľadiska stavania príbehov sa nezaprie povolanie autora, poviedky sa podobajú krátkym filmom – pútavým scénam, v ktorých ponúka zvizuálnenie a ozvučenie deja, ktorý je dynamický a má rýchly spád. S ľahkosťou podania sa mu darí do textov preniesť pasáže niekedy až krehko lyricky pôsobiaceho jazyka.
Milada Šudíková

Nespochybniteľné je etické pozadie jeho príbehov, v ktorých prelínanie inej reality so skutočnosťou smeruje nielen k problematizovaniu autenticity bytia, ale aj k upozorneniu na potenciálne negatívny vplyv náhradných svetov.
Marta Součková

Autor o sebe:
V mojich poviedkach sa rozhodne veľa odohráva vo vizuálnej úrovni, v „strihoch“, skúmaní detailov. Celkovo však otázku miery filmového videnia a iných vecí pri písaní neriešim. Od svojich poviedok nemám a nechcem mať odstup. Nemôžem byť vo vnútri aj vonku zároveň. Určite ma ovplyvňuje množstvo vecí, ktoré mám rád. Minimalistická hudba, obrazy Hieronyma Boscha, stredoveké vnímanie sveta, psychológia a psychiatria, film Petra Greenawaya.

Ocenenia:
Cena Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Ekotopfilm za dokumentárny film H ako heroín (1998)
Prémia Ceny Ivana Kraska za zbierku Nepresné miesto (2002)

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905