Peter Halama

slovenská, 1975

Nahrávám...

Životopis

Vzdelanie a vedeckoakademické tituly :
- 2009 - Docent v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- 2008 - vedecký stupeň IIa - samostatný vedecký pracovník, Ústav experimentálnej psychológie SAV
- 2002 - PhD. Univerzita Komenského, štúdium realizované na Ústave experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
- 1998 – Mgr., odbor psychológia Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Zamestnanie:
- 2003 až doteraz - vysokoškolský pedagóg na Katedre psychológie FF TU, Trnava
- 2001 až doteraz - výskumný pracovník na Ústave experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
- 2002-2003 - psychológ v resocializačno-terapeutickom centre pre drogovo-závislých Retest, Bratislava

Ocenenia:
- 2003 - II. miesto v súťaži Slovenskej akadémie vied o najlepšiu publikáciu mladých vedcov
- 2008 - I. miesto v súťaži Slovenskej akadémie vied o najlepšiu publikáciu mladých vedcov

Členstvo vo vedeckých a profesných radách, organizáciách a komisiách:
- Slovenská psychologická spoločnosť
- European Association of Personality Psychology
- International Association for the Psychology of Religion
- Editorial Board, medzinárodný karentovaný časopis Studia Psychologica
- Standing Comitee for Tests and Testing, European Federation of Psychological Associations

Zdroj životopisu: http://katpsych.truni.sk

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882