Peter Andruška

slovenská, 1943

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 17. júla 1943 v Trnovci nad Váhom v remeselníckej rodine. Základnú školu vychodil v rodisku, zmaturoval roku 1960 na Gymnáziu v Šali. Potom študoval na Strednej lesníckej škole v Hraniciach na Morave. V rokoch 1962-1966 absolvoval štúdium slovenčiny a dejepisu na Pedagogickej fakulte v Nitre. Po skončení vysokoškolského štúdia až do roku 1972 pôsobil ako učiteľ v Šali. Potom sa stal redaktorom mesačníka Slovenské pohľady a od roku 1979 zástupcom šéfredaktora. Roku 1987 prešiel pracovať na Zväz slovenských spisovateľov vo funkcii tajomníka. V januári 1990 ho zvolili za tajomníka Spolku slovenských spisovateľov a roku 1992 za tajomníka Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. V súčasnosti pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Býva v Šali.