Pavol Rankov

Peter Pečonka pseudonym

slovenská, 1964

Nahrávám...

Životopis

Pavol Rankov sa narodil 16. septembra 1964 v Poprade. Po maturite na gymnáziu v Bratislave vyštudoval knihovedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiách pôsobil krátko ako metodik Slovenskej národnej knižnice v Martine a v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Od roku 1993 je odborným asistentom na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK. Žije v Bratislave.

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/pavol-rankov

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Bertrice Small

1937 - 2015