Pavol Černý

česká, 1942

Nahrávám...

Životopis

Narozen 12. 8. 1942 v Trstené na Slovensku.
Studium dějin umění na Filozofické fakultě UK v Praze u prof. J. Pešiny a na Městské univerzitě v Amsterdamu u prof. R.W.Schellera, kde studium ukončeno v roce 1977 a o deset let později získán doktorát. Studijní zaměření na problematiku umění raného středověku jak západní, tak i byzantské Evropy, v první řadě památky knižní malby. Druhou oblastí badatelského zájmu je křesťanská a profánní ikonografie pozdní antiky a raného středověku. Na Palackého univerzitě v Olomouci působí od roku 1995.

Zdroj životopisu: http://www.arthist.cz/cerny.htm

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996