Pavlína Cermanová

česká, 1977

Nahrávám...

Životopis

1995-2002: studium historie na Filozofické fakultě UK v Praze (diplomová práce „Bolest a utrpení v pramenech českého středověku“)
od 2002: doktorandské studium na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Praha (disertační práce „Apokalyptické vize předhusitského a husitského věku“)
od 2008: Universität Konstanz ; Centrum medievistických studií Praha
od 2011: CMS Praha - Institut für Mittelalterforschung ÖAW Wien (spolupracovnice v řešení ERC-Starting Grantu „The Origins of the Vernacular Mode“)

zahraniční stáže:
ZS 2000-2001: L´Université d´Avignon et des Pays de Vaucluse (Erasmus)
ZS 2003-2004: Universität Konstanz (Herbert Quandt Stiftung)
ZS 2004-2005: Wien (Ernst Mach Stiftung)
LS 2006: Universität Konstanz

projekty:
od 2005: „České země v minulosti a dnes“, MSM Nr. 0021620827, dílčí projekt IV.C. (FF UK)
od 2008: „Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration“ Universität Konstanz SFB 485, dílčí projekt C9

Zdroj životopisu: http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_