Koupit knihy

Pavel Žáček

česká, 1969


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., (* 1969, Praha) je český historik a novinář, v letech 2008-2010 ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.
V roce 1987 zahájil studium Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy a dokončil je v roce 1992 Na podzim 1989 byl představitelem studentského hnutí. V letech 1989 až 1991 byl šéfredaktorem čtrnáctideníku Studentské listy. Studoval také historii a politologii na Filozofické fakultě UK.
Od roku 1993 pracoval na Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti Státní bezpečnosti, který se v roce 1995 přeměnil v Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). Byl tvůrcem koncepce úseku dokumentace, založil sborník Securitas imperii, kterého pod jeho vedením vyšly čtyři díly o šesti svazcích. V letech 1995 až 1996 studoval s podporou Fulbrightovy nadace na Stanford University v USA.
V roce 1998 nastoupil do Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2004 působil jako šéfredaktor čtvrtletníku Pamäť národa ve slovenském Ústavu pamäti národa.
V listopadu 2006 byl jmenován ředitelem odboru Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra, v červenci 2007 zmocněncem vlády pro zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a Archivu bezpečnostních složek (ABS), v srpnu prozatímním ředitelem ABS. K 1. lednu 2008 se stal prvním ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů[3], který se dle zákona č. 181/2007 Sb. věnuje zkoumání a objasňování éry dvou totalitních režimů v Československu, komunismu a nacismu. Po nástupu ředitele Daniela Hermana pracuje v Kanceláři Ústavu. Je místopředsedou redakční rady revue Paměť a dějiny a předsedou redakční rady odborného časopisu Securitas Imperii.(zdroj životopisu: wikipedie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905