Pavel Vondruška

česká, 1956

Nahrávám...

Životopis

Mgr. Pavel Vondruška (*23.12.1956)
Vystudoval MFF UK Praha (1981), obor matematická analýza a její aplikace (diplomovou práci zpracoval pod vedením Dr. Davida Preisse). Po ukončení studia pracoval na Ústavu pro hydromechaniku ČSAV jako odborný pracovník. Od roku 1987 byl zaměstnán ve státní správě, kde se zabýval kryptologií a informační bezpečností.

Je autorem nebo spoluautorem několika odborných studií, podílel se na vývoji a hodnocení národních kryptografických zařízení, publikuje v populárních a odborných časopisech (ComputerWorld, Data Security Management, Matematicko-fyzikální rozhledy, atd.), vede sešit odborné skupiny kryptologie při JČMF Crypto-World. Je členem odborné skupiny GCUCMP (Group of Cryptology Union of Czech Mathematicians and Physicists) při JČMF a člen výboru BITIS (Sdružení pro bezpečnost informačních technologií a informačních systémů), dále je členem mezinárodního odborného sdružení IACR (International Association for Cryptologic Research). Byl členem organizačního výboru mezinárodní konference Pragocrypt´96 a členem mezinárodního organizačního výboru konference Eurocrypt´99. Zúčastnil se řady konferencí zabývajících se problematikou informační bezpečnosti. Profesně se zabývá kryptologickými algoritmy a slabinami informačních systémů. Podílel se na přípravě bezpečnostních vyhlášek NBÚ(Národního bezpečnostního úřadu) a přípravě Zákona o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb. Od září 2000 do konce roku 2002 byl členem Odborné pracovní skupiny pro elektronický podpis jmenované RNDr.Karlem Neuwirtem (ÚOOÚ). Od 1.12.2000 byl zaměstnancem (ÚOOÚ) (Úřadu pro ochranu osobních údajů),kde pracoval v odboru elektronického podpisu. Podílel se na přípravě prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu č.366/2001 Sb. Od roku 2005 přednáší externě na MFF UK předmět Standardy v kryptografii.

Od 1.10.2002 pracuje jako specialista v odboru Bezpečnosti Telefónica O2 Czech Republic (2002-2006 ČESKÝ TELECOM a.s.) . Zde se zabývá především výstavbou certifikační autority a zavedením interního PKI.

Zdroj životopisu: http://crypto-world.info/vondruska/index.php?id=zivotopis