Pavel Vežinov

bulharská, 1914 - 1983

Nahrávám...

Životopis

Vl. jm. Gugov Nikola Delčev. Vystudoval filozofii, redaktor.

V literárním debutu Ulica bez pavaž (Ulice bez dláždění, 1938) popisoval život v rodné Sofii. Problematice současnosti zůstal věrný ve většině svých děl. Mezi SF lze řadit novely Barierata, Belijat gušter (Bariéra, Bílý ještěr, 1977; č. 1980), ve kterých se zabývá morálkou lidí budoucnosti, kteří nejsou schopni žít ve společnosti, která je obklopuje. Obě novely jsou varováním před podobným vývojem lidské společnosti.

Do žánru SF jsou také řazeny povídková sbírka Sinite peperudi (Modří motýli, 1968; č. 1973), románová vesmírná opera Gibelta na Ajaks (Záhuba Ajaxu, 1973; s. 1976) a Neverojatni istorii (Neuvěřitelné příběhy, 1958). V. je i autorem próz pro mládež a cestopisů; za svou tvorbu získal řadu státních cen. Č. a s. vydal V. ještě dalších šest děl nepatřících do oblasti SF, ale tematicky spjatých s 2. světovou válkou a budováním socialismu v Bulharsku.

In: Neff, Olša – Encyklopedie literatury science fiction

Zdroj životopisu: www.legie.info

Populární autoři: