Pavel Vančát

česká, 1976 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Pavel Vančát, publicista, překladatel a kurátor výstav.

V českém, totalitou zasaženém prostředí, rostla fotografie částečně z amatérského podhoubí, nebo v uzavřeném systému škol a výstavních síní. Přesahy a styčné body vůči ostatním uměleckým oborům byly jen řídkým jevem, hlavní proudy, pokud vynecháme reportážní fotografii, se pohybovaly na poli formálních experimentů. Přesto si česká škola fotografie získala pozornost ve světě. Jména jako Koudelka, Kratochvíl, Štreit, Kolář jsou mezinárodně uznávaná, tvrdí Pavel Vančát.

Zdroj životopisu: www.radio.cz

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882