Pavel Stránský ze Stránky u Záp

česká, 1583 - 1657 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Pavel Stránský ze Stránky u Zap byl český exulantský spisovatel. Studoval v Praze
na universitě, kde se roku 1607 stal mistrem svobodných umění. Od roku 1609 působil jako děkan v Litoměřicích. Brzy se oženil (jeho žena byla poměrně movitá vdova) a stal se městským písařem v Litoměřicích. Roku 1614 se stal konšelem v Litoměřicích. Roku 1618 se účastnil protestantského sněmu v Broumově.

Povstání českých stavů se neúčastnil, proto mohl vykonávat funkci konšela i v letech 1620 - 1625. Po vydání generálního pardonu byl odsouzen ke ztrátě čtyř šestin majetku, poté co odmítl přestoupit na katolickou víru byl vypovězen z Čech (1627).

Žil v Perně odkud byl roku 1631 luteránským knězem vypovězen. Poté žil v Drážďanech, Lipsku, až se usadil v Toruni, kde se stal profesorem a později i visitátorem tamního gymnasia.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Jules Verne

1828 - 1905