Pavel Radoměrský

česká, 1923 - 2008

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Pavel Radoměrský, CSc. se narodil 23. listopadu 1926 v Praze a zemřel 13. října 2008, byl český numismatik a archeolog, pracovník numismatického oddělení Národního muzea v Praze.
Vystudoval historii na Filosofické fakultě University Karlovy. Po ukončení studia začal pracovat v numismatickém oddělení Národního muzea v Praze. Potom přešel do oddělení historicko-archeologického. Zabýval se především mincovnictvím keltským, antickým, byzantským a českým denárovým obdobím. Je autorem řady odborných studií a několika prací pro laickou veřejnost. Byl dlouholetým členem a v letech 1968–1976 předsedou Numismatické společnosti československé. Za svou dlouholetou činnost, kterou se výrazně zasloužil o rozvoj a zachování kulturního dědictví na Podblanicku, obdržel po smrti v roce 2009 ocenění Blanický rytíř.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Radom%C4%9Brsk%C3%BD

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882