Pavel Filipi

česká, 1936 - 2015

Nahrávám...

Životopis

ThDr. Pavel Filipi je evangelický teolog a profesor Univerzity Karlovy. Narozen 26. května 1936 v Praze v evangelické rodině. Po studiu na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě (dnes ETF UK) působil jako farář v Českobratrské církvi evangelické. V roce 1978 byl jmenován profesorem pro praktickou a ekumenickou teologii na KEBF. V letech 1999 - 2005 zastával funkci děkana Evangelické teologické fakulty UK. Byl ovlivněn biblickou školou Slavomila Daňka a ekumenického rozhledu nabyl asistenturou u Josefa L. Hromádky.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Filipi

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015