Pavel Ambros

česká, 1955

Nahrávám...

Životopis

Prof. Pavel Ambros Th.D. se narodil r. 1955 v Přílepech, okr. Kroměříž. V roce 1976 vstoupil tajně k jezuitům, v roce 1982 je vysvěcen v Olomouci na kněze. V roce 1990 jej arcibiskup Vaňák jmenoval spirituálem obnoveného Arcibiskupského kněžského semináře. Po roce odchází jako spirituál do římské koleje sv. Jana Nepomuckého a do mezinárodní jezuitské koleje del Gesù. Po studiích na Papežském orientálním institutu přednáší na CMTF UP v Olomouci pastorální teologii a spiritualitu. Od roku 1996 se stává ředitelem Centra Aletti, od roku 1997 docentem a děkanem CMTF UP. Ve svých studiích se zabývá spirituálními a pastoračními otázkami nové evangelizace a inkulturací. Dne 1. listopadu 2002 převzal z rukou prezidenta Václava Havla profesorský dekret. Je autorem knih "Kam směřuje česká katolická církev", "Teologicky milovat církev", "O modlitbě", "Setkávejte se a nechte se poslat" a mnoha odborných článků.

Zdroj životopisu: radiovaticana.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968