Koupit knihy

Panajotis Cakirpaloglu

česká, 1954


Nahrávám...

Životopis

Narozen v roce 1954 v Jeseníku. Od svých 6 let žil ve Skopje, Makedonie. Základní školu a gymnázium vystudoval ve Skopje.

V roce 1978 dokončil vysokoškolské studium v oboru psychologie na FF University sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje. V období 1985-1986 absolvoval na pražském ILF specializační pobyt z klinické neuropsychologie u prof. J. Langmeiera, C.Sc. a prof. Z. Matějčka, C.Sc. V roce 1986 složil rigorózní zkoušku na katedře psychologie FF UK v Praze. Období 1987-1991 stipendijní UNESCO pobyt na Fyziologickém ústavu ČSAV v Praze - realizace projektu Časná počítačová diagnostika dětí s ADHD (školitel prof. T. Radil). V roce 1989 obhajoba CSc., obor sociální psychologie – katedra psychologie FF, Universita Bělehrad; v roce 1991 obhajoba DrSc. z oboru vývojová neuropsychologie – LF, Universita Bělehrad.

Od roku 1977-1979 pracoval jako průmyslový psycholog ve Skopje; období 1979-1991 vedoucí projektu Výzkum veřejného mínění v Makedonii. Mezi 1991-1995 docent v oboru vývojová psychologie na FF University v Prištině, Jugoslávie. Od roku 1995-2002 odborný asistent na katedře psychologie FF UP v Olomouci. Po habilitaci v roce 2003 působí jako docent na stejnojmenné katedře v oboru pedagogická psychologie.

Zájmy: výzkum veřejného mínění, politická psychologie, procesy a účinky socializace, sociální stratifikace, psychologie etiky a hodnocení, psychologie osobnosti, neuropsychologická diagnostika vývojových po
ruch učení a chování.(zdroj životopisu: http://www.vmonline.cz/cz/kontakt/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Johanna Lindsey

1952 - 2019