Otakar Antoň Funda

česká, 1943

Nahrávám...

Životopis

Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Antoň Funda (* 13. září 1943 Praha) je český filosof, religionista, překladatel, vysokoškolský učitel a bývalý evangelický farář.

Roku 1965 vystudoval protestantskou teologii na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze. Externě poté studoval na Filozofické fakultě UK v Praze. Na postgraduální studium odešel do Basileje, kde studoval na Filozofické a Teologické fakultě. Jeho disertační práce nesla název T. G. Masaryk, sein philosophisches, religiöses und politisches Denken u prof. M. Geigera. Komunistické úřady však nechtěly nostrifikovat Fundův basilejský doktorát, tudíž byl nucen, i přes značné obtíže, promovat znovu roku 1981 na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě.
V roce 1975 podal Funda habilitační práci na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze, avšak nebyl teologicky a politicky poplatný tehdejšímu směru českého protestantismu. Jeho habilitační práce byla komunistickým režimem odmítnuta. V roce 1990, když již nebylo školství v područí komunistického režimu, mohl být habilitován na Husitské teologické fakultě UK v oboru filosofie náboženství.
Od roku 1995 působí také na Západočeské univerzitě v Plzni, kde vyučuje předměty z etiky, filozofie a religionistiky jako Dějiny náboženství, Etické problémy či Antická a středověká filozofie.
V současné době působí na Literární akademii soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého.

Zdroj životopisu: česká wikipedie

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015