Ota Dub

Michal Dudek, Jan Tomeš, Zdeněk Wagner pseudonymy

česká, 1909 - 1987 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Ota Dub (též Otto Dub) (8. února 1909, Hradec Králové – 17. května 1987, Praha) byl český lékař a spisovatel. Používal pseudonymy Jan Tomeš, Michal Dudek a (zejména u odborných knih) Zdeněk Wagner.

Docent MUDr. Ota Dub, CSc. byl prozaik starší generace, který se v posledním období své tvorby soustředil na lékařské prostředí.

Ota Dub se narodil v rodině obchodníka. V rodném městě absolvoval gymnázium a v Praze vystudoval Lékařskou fakultu UK. Studium ukončil v roce 1933.

Po promoci nastoupil Ota Dub jako asistent v nemocnici na Bulovce, 2. světovou válku prožil v Praze. Po osvobození působil jako primář interního oddělení nemocnice, později jako krajský internista v Liberci. Od roku 1955 pracoval v Ústí nad Labem. Od svého penzionování žil v Praze.

Ota Dub získal četná uznání jako lékař, především v oboru interního lékařství. Publikoval doma i v zahraničí. Velké zásluhy má i v oblasti lékařského výzkumu i populární zdravotnické publicistiky.

V posledních letech života hodně publikoval časopisecky – Literární měsíčník, Tvorba, Rudé právo.
Po jeho smrti byla některá díla zfilmována.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz, cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996