Koupit knihy

Orest Dubay

slovenská, 1919 - 2005


Nahrávám...

Životopis

V rokoch 1939 - 1943 - študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1948 prijal miesto asistenta na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 1949-84 pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení, 1968-71 rektorom VŠVU, 1964 bol vymenovaný za čestného člena Accademia Fiorentina delle arti. Manželka Anna Dubayová rod. Vyšná (nar. 1920, Sokolče). Ich synhttp://www.databazeknih.cz/addauthor-all#hereom je slovenský maliar Orest Dubay (1954) a synovcom rozhlasový novinár Vladimír Šmihula (1943).

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021