Ondrej Sliacky

slovenská, 1941

Nahrávám...

Životopis

Ondrej Sliacky (* 30. júl 1941, Banská Bystrica-Podlavice) je spisovateľ, literárny vedec, publicista.

Študoval na Pedagogickej škole v Lučenci, 1959-1964 slovenčinu a históriu Na Filozofickej fak. UK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor týždenníka Kultúrny život, od 1970 redaktor vo vydavateľstve Mladé letá (redaktor v Zlatom máji a v Slniečku), od 1990 šéfredaktor časopisu Slniečko, od 1993 aj šéfredaktor revue o umení pre deti a mládež Bibiana, je prof. na Pedagogickej fak. UK v Bratislave a na Univerzite s. Cyrila a Metoda v Trnave. V literárno-vednej oblasti sa postupne vyhraňoval ako historik literatúry pre deti a mládež. Knižne debutoval prácou Bibliografia slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945-1964 (1965). Literárnohistorický zreteľ uplatnil v antológiách poézie pre deti, je zostavovateľom Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1970; 2., rozšírené vydanie 1979). V ďalších literárnohistorických monografiách preskúmal začiatky beletristickej tvorby pre deti na Slovensku. Autor poviedkových kníh pre mládež, zastavovateľ antológie povstaleckých básnikov, prerozprával viaceré texty ľudovej slovesnosti, biblické a antické príbehy. Napísal rozhlasové a televízne hry, životopisné hry o Ľ. Podjavorinskej, → J.G. Tajovskom, a → J. Murgašovi a rad literárnych adaptácií. S E. Gindlom napísal rozhlasovú hru, ktorú neskôr upravil na úspešný televízny film z horolezeckého prostredia Himalájí.V roku 1996 získal cenu Trojruža.

Dielo

Bibliografia pre deti a mládež 1918-1944 (1970)
Bibliografia pre deti a mládež 1778-1917 (1977)
Ako dočiahnuť slnko (1968)
Dcérka a mať (1968)
Literatúra pre deti a mládež v národnom obrodení (1973)
Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945 (1970; 2., rozšírené vydanie 1990)
Altamíra (1976)
Krásna modrá mušľa (1977)
Papraďový kvet (1981)
Šľachetný človek (1984)
Odpusťte, mamička (1974)
O zakliatej žabe (1981)
Tri ohnivé kone (1990)
Zlatá panna (1993)
Biblia pre deti a mládež - Čítanie zo Starého zákona (1996)
Biblia pre deti a mládež - Čítanie z Nového zákona (1998)
Herakles (1995)
Ľudmilka (1987)
Tá tajovská voda mútna 1-3 (1988)
Reverend (1991)
Vynes na horu svoj hrob (1977)
Šamajov memoriál (1978)
Na koľajniciach (1979)
S pravidelným odletom (1980)
Priatelstvo
Sokoliar
Červená lentilka
Princ a lastovička

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org