Ondřej Sládek

česká, 1976

Nahrávám...

Životopis

Mgr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Studium:
1995-2000 FF MU Brno, filosofie-religionistika; 2000-2004 postgraduální studium na FF MU Brno (2004 PhD.).

Zaměstnání:
2001-2002 knihovník v ÚČL, pracoviště Brno; od 2002 odborný pracovník ÚČL, pracoviště Brno; od 2003 v oddělení teorie prózy, od 2005 postdoktorand tamtéž; od 2003 externí spolupracovník Ústavu religionistiky FF MU v Brně; od 2006 externí spolupracovník Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně.

Akademické funkce:
Člen revizní a apelační komise České společnosti pro religionistiku (od 2000); člen Hermeneutického semináře při katedře filosofie FF MU, Brno (od 2002); člen ediční rady edice Theoretica vydávané ÚČL (2004-2007); člen ediční rady ÚČL (2005-2007); člen ediční rady edice Theoretica et historica (od 2007).

Badatelské zaměření:
Literární teorie, naratologie, sémiotika, hermeneutika, literární strukturalismus, narativní sémantika fikčních světů, česká literatura 20. století, náboženství a literatura, teorie a metodologie religionistiky.

Zdroj životopisu: www.ucl.cas.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Agatha Christie

1890 - 1976