Ondrej Krug

slovenská, 1952

Nahrávám...

Životopis

* 25.11.1952

SF 85 s B. Porošinom zakladá Klub priateľov vedy, prognostiky a vedeckej fantastiky – KPVPVF – na základe záujmu o SF (písal poviedky), mal široký okruh priateľov, ktorí sa SF venovali a na podnet článku o 1. Parcone v Mladom světe a následnom liste M. Hlaváčovi na MFF UK v Prahe. Okrem r. 82 a 87 účasť na všetkých Parconoch, všetkých Tatraconoch, Cassconoch, Istroconoch, 91 založenie Zásielkovej firmy Krug – predaj SF kníh zásielkovým spôsobom. Organizátor Parconu 94. CENY 1. miesto v celoštátnej súťaži časopisu Elektrón za pov. Strom. DÍLO 77 publ. prvej poviedky, pov. v antológiach 88 Správy z neznámych svetov, 90 Zem potrebuje hrdinov, 91 kniha Vesmírny smiech, dve poviedky dramaticky spracované v Čs. rozhlase, dve poviedky amatérsky sfilmované.

Zdroj životopisu: http://www.legie.info.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976