Oliver Bakoš

slovenská, 1953

Nahrávám...

Životopis

Oblasti záujmu:
próza, literatúra pre deti a mládež, odborná literatúra, preklad

Životopis autora:
Narodil sa 29. decembra 1953 v Bratislave. Po absolvovaní stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor estetika – filozofia. Po jeho absolvovaní sa stal asistentom na Katedre filozofie. V roku 1984 obhájil dizertačnú prácu na tému „Metodologický aspekt krásna v nemeckej klasickej estetike“. V rokoch 1985 – 1987 absolvoval stážový pobyt na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V roku 1988 sa habilitoval na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1989 – 1992 pôsobil ako vedúci Katedry estetiky na Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1995 je ním opäť.

Literárna tvorba - próza:
Katedra paupológie (2001), O učiteľoch a ľuďoch (2003)

Literárna tvorba - esej:
Paradoxy vkusu (1989), Básnik a vec (2000)

Literárna tvorba - preklad:
H. G. Gadamer: Aktualita krásneho (1995), Friedrich Nietzsche: Zrod tragédie z ducha hudby. Prípad Wagner. Nietzsche proti Wagnerovi (1998)

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905