Olga Nytrová

česká, 1949

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Olga Nytrová
STUDIA A POVOLÁNÍ:
1968 - 1973 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - obor bohemistika a historie Divadelní fakulta AMU - obor umělecký přednes a jevištní řeč, dějiny divadla apod. /mimořádné denní studium/
1978 - 1980 Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy - novinářský postgraduál se zaměřením na televizní specifiku
1980 - doktorát filozofie
1974 - 1991 Československá televize
- redakce pořadů ze zahraničí - dokumentární film - dramaturg
- autorská spolupráce s redakcí pro děti a mládež
1985 - 1986 Divadlo Spejbla a Hurvínka - dramaturg /souběžně s prací v ČST/
1991 - 1992 Český rozhlas - Regina Praha - publicistka se zaměřením na kulturu a náboženství (recenze a rozhovory, především z oblasti divadla a literatury)
1991 - 1992 Hudební divadlo v Karlíně - dramaturg /souběžně s prací v ČRo/
od 1993 publicistka ve svobodném novinářském povolání se zaměřením na divadlo a literaturu; spisovatelka.
2002 - 2003 1 rok práce v managementu Armády spásy, šéfová 15 pečovatelů
Založila a vedla zde Literární a divadelní klub, s bezdomovci nastudovala četná vystoupení literární, divadelní a hudební, dále vedla Biblické hodiny pro lidi bez přístřeší, připravovala s nimi kroniku, v níž se uplatňovala jejich literární i výtvarná tvorba. Je s podivem, kolik nadaných lidí se ocitlo na dně společnosti a je třeba jim podat pomocnou ruku. Pro tyto lidi v nouzi je třeba budovat záchrannou síť.

od 2003 Založila a vede Literárně dramatický klub Dialog na cestě při Církvi československé husitské.
Učí zde tvůrčí psaní, žánry literární i novinářské, analyzuje texty předních spisovatelů českých i světových, vyučuje mluvenému i psanému projevu, rediguje práce členů klubu, připravuje je k otištění v novinách, časopisech, sbornících, dále je připravuje ve zvukové podobě pro rozhlas a na CD, vyučuje zásady umělecké četby, práce s mikrofonem, dále rozhlasové žánry: rozhovor, literární pořad, drobnou publicistiku.
Vede zde i divadelní dílnu, kde se účastníci zdokonalují v improvizaci a inscenačním čtení.
V Tvůrčí dílně porozumění Bibli společně se členy klubu analyzuje biblické texty. členové klubu diskutují o tom, jak rozumíme slovu Božímu, se kterými zajímavými výklady teologů jsme se setkali.
Se svými spolupracovníky organizuje zájezdy členů klubu s literárními pořady (například Podaná ruka tajemství, Tajně naladěné housle poezie) do Brna, Písku, Podorlicka, Kutné Hory, Olomouce a jiných míst naší země. Také s nimi chystá literární matiné a tvůrčí dílny o prodloužených víkendech.

2004 Husův institut teologických studií - výuka etiky

od 2005 vyučuje na Univerzitě Jana Amose Komenského

Zdroj životopisu: http://www.husiti.cz/dialognaceste/nytrova.htm