Oldřich Kašpar

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

Oldřich KAŠPAR (1952)
Doc., PhDr., CSc.
Člen korespondent (Académico corresponsal)
Academia Mexicana de la Historia
etnolog, historik, iberoamerikanista
Narozen 6.1.1952 v Jestřebí.hispanista - iberoamerikanista, etnolog, překladatel a autor knih pro děti a mládež, historik česko-španělských a česko-hispanoamerických vztahů a dějin Mexika a Španělska.

Hlavní oblasti vědecko-pedagogické činnosti:
1. Dějiny a kultura předkolumbovských civilizací Latinské Ameriky, zvláště Mexika
2. Dějiny české etnografie
3. Mytologie, problematika překladů mytologických a folklórních textů
4. Antropologie umění
5. Dějiny česko-španělsko-latinskoamerických vztahů
6. Cestovatelství a cestopisy
7. Regionální dějiny a kultura

Další činnosti:
Člen redakční rady Encyklopedie českých dějin
Člen redakční rady etnologického časopisu Český lid
Člen redakční rady odborného časopisu Kámen
Člen českého výboru Mezinárodní asociace etnologů a antropologů
Předseda zkušební přijímací komise Ústavu etnologie FF UK
Člen oborové rady Ústavu etnologie FF UK
Držitel grantu GAČR - Bohemika ve španělských a mexických fondech (2005-2007)
Spolupráce se zahraničním vysíláním Českého rozhlasu
Spolupráce s literární redakcí Českého rozhlasu - Vltava
Spolupráce na dokumentárních filmech s Českou televizí, ČT 1

Zdroj životopisu: http://www.oldrichkaspar.cz/biog_1_cz.htm

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973