Norman W. Walker

britská, 1886 - 1985

Nahrávám...

Životopis

Dr. Norman Wardhaugh Walker (4.1.1886 - 6.6.1985) byl britský podnikatel a průkopník pití zeleninových a výživy pro zdraví. Obhajoval pití zeleninových a ovocných šťáv pro obnovení a udržení zdraví. Navrhl vlastní konstrukci odšťavňovače Norwalk, který se vyrábí a prodává dodnes (Norwalk Hydraulic Press Juicer).
Je hodný pozornosti nejméně ze tří důvodů. Je autorem šesti knih vydaných mezi léty 1937-1978. Je vynálezcem důležitého a inovativního domácího odšťavňovače, který se dodnes vyrábí. Byl průkopníkem raw potravin, džusů a šťáv a vegetariánských hnutí, z nichž každý se během let vyvinul co do velikosti a rozsahu.

V souvislosti s jeho knihami se od roku 2006 objevují mylná prohlášení, že se dožil fenomenálního věku - čísla se různí - 109, 113, 116, 118 či dokonce119 let. Několik oficálních zdrojů a dokonce americká databáze úmrtních záznamů US Social Security Death Index a jeho shodně náhrobek udávají, že se dožil 99 let.
--
Narodil se v italském Janově babtistickému duchovnímu ze Skotska Robertu Walkerovi a Lydii Maw Walker jako druhý ze šesti dětí, které se dozily dospělého věku. Jako mladý muž objevil moc zeleninových šťáv, když se zotavoval ze zhroucení ve rolnickém domě na francouzském venkově. Když pozoroval ženu v kuchyni, jak škrábe mrkev, všiml si vlhkosti pod slupkou. Zkusil ji rozemlít a vypil svůj první pohár.

V roce 1910 následoval rodiče a sourozence do USA, opustil Anglii a přestěhoval se do New Yorku, kde vystřídal různá zaměstnání (ačkoli v imigračním dotazníku je uvedl jako natěrač). Ačkoli se nikdy neobjevil při oficiálním sčítání obyvatel, on a jeho žena Margaret byli sečtení během sčítání v roce 1915 a 1925, kde měli jako místo narození uvedenou Itálii a jako jeho zaměstnání domovní správce resp. reality.
S Margaret Bruce Olcott se oženil 11.6.1913, která zemřela v listopadu 1970. O rozvodu není žádný záznam, nicméně v archivech je uvedena pozdější svatba s Helen Ruth Kerby. Neexistuje žádný záznam, že by měl děti.
22.11.1918 dostal americké občanství.
Později se přestěhoval na Long Beach v Kalifornii. Otevřel si juice bar a abízel i donášku domů. Kolem roku 1930 měl již řadu receptů na šťávy pro různé obtíže. Věřil, že vyčištění střev šťávami je klíčem ke zdraví.

---
Byl jeden z nejvýznamnějších lékařů zabývajících se zdravím a výzkumem výživy v USA. Jeho knihy byly vzorem mnohým lékařům, vědcům a autorům. Odhalil tajemství dlouhého, zdravého, tvůrčího života (který sám žil), a nabízí vám prostřednictvím svých knih podílet se na tomto krásném snu.

Dr. Walker napsal poslední knihu ve svých 94 letech. Až do své smrti v roce 1984 byl nesmírně činný. Dožil se 99 let. I v tomto věku se věnoval domácím pracím a zahrádkařil. I přes vysoký věk jezdil na kole. Přežil své kritiky a posměváčky. Dnes jej řadíme mezi průkopníky přirozené životosprávy.

Více jak 70 let se snažil svými výzkumy ukázat, jak mohou žít lidé déle a zdravěji. On sám byl příkladem toho, jak se může dosáhnout kvetoucího zdraví správným myšlením, správnou výživou a správnou péčí o tělo.

Tisíce lidí se přesvědčilo o metodě Dr. Walkera vyléčit pomocí čerstvých zeleninových šťáv i "nevyléčitelné" nemoci. Ve světě je známý jako "The Juiceman" (juice = šťáva).

Zdraví nezávisí na věku. Dr. Norman Walker dokázal svou více jak sedmdesátiletou činností ve zdravotnictví a na úseku výživy, že dobré zdraví a dlouhý život mohou jít ruku v ruce.

Teprve dnes objevují někteří pokrokoví lékaři a odborníci ve výživě pravdy, které dr. Walker během svého života poznal a objasnil. Dr. Walker byl sám živým dokladem toho, že se dá dosáhnout zdravého, dlouhého života správnou výživou, duševní vyrovnaností a hygienou.

Programy dr. Walkera, týkající se výživy a zdraví, jsou jednoduché a lehce proveditelné. Nezakládají se na "zázračných dietách" nebo "revolučních" objevech!

Už na přelomu století se začal dr. Walker v Londýně zajímat o zdravější způsob života. Jako mladý muž se přepracoval a vážně onemocněl. Protože žádné "lékařské umění" nepomohlo, dal se dr. Walker novou cestou a uzdravil se. Od té doby věnoval všechen svůj čas výzkumu příčin zdraví a nemocí lidí, aby jim ukázal cestu k delšímu životu.

V roce 1910 založil dr. Walker v New Yorku NORWALK - laboratoř pro výzkum výživy a od té doby přispíval svými poznatky k prodloužení aktivního života. Jeho největším příspěvkem byl objev léčebné hodnoty ovocných a zeleninových šťáv, bylo to v roce 1930. Od té doby se nedají z amerických domácností a domácností v mnohých dalších zemích čerstvě vytlačené šťávy odmyslet. (Bohužel se dnes pijí skoro výhradně továrně vyrobené šťávy, které spíš škodí, než prospívají.)

Dr. Walker může být označen za nejzkušenějšího a nejproduktivnějšího vědeckého pracovníka na úseku výživy na světě. Uveřejnil v časopisech nespočetné publikace a napsal mnoho knih, ve kterých se můžete i Vy seznámit s tajemstvím dlouhého života a dobré pohody.

Až ve vysokém věku řekl dr. Walker:

"Mohu říci po pravdě, že si nejsem svého věku vědom. Od té doby, co jsem dospěl, neměl jsem pocit, že stárnu, a mohu bez výhrady říci, že se dnes cítím vitálnější než ve svých 30 letech. Nemyslím na narozeniny a neslavím je. Ještě dnes jsem zcela přesvědčen, že se těším zářícímu zdraví. Vůbec mně nevadí říct lidem, jak jsem starý.

Jsem věkuprostý!"

Dr. Walker vedl své výzkumy a věnoval se své spisovatelské činnosti až téměř do své smrti v 99 letech. Svou poslední knihu "Jednoduchá kontrola váhy" napsal ve věku 94 let.

Zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_W._Walker --- vitarian.

Populární autoři: