Neil Postman

americká, 1931 - 2003

Nahrávám...

Životopis

Neil Postman (8. března 1931 v New Yorku - 5. října 2003) byl americký odborník na masmédia a mediální teoretik, kulturní kritik.

Postman se narodil a většinu života strávil v New Yorku. V roce 1953 promoval na univerzitě v New Yorku. Akademickou hodnost magistra získal v roce 1955. Posléze, v roce 1959, začal učit na New York University (NYU). V roce 1993 byl jmenován univerzitním profesorem, jako jediný s pouze magisterským titulem, také byl předsedou Oddělení kultury a komunikace až do 2002. Zemřel na rakovinu plic 5. Října 2003 ve Flushingu.

Postman napsal 18 knih a více než 200 časopisových a novinových článků pro časopisy jako The New York Times Magazine, The Atlantic Monthly, Harper's, Time Magazine, The Harvard Education Review, The Washington Post, Los Angeles Times.

Kniha Ubavit se k smrti (anglicky: Amusing Ourselves to Death) vyšla v USA v roce 1985, v Česku se dočkala dvou vydání (Mladá fronta - 1999 a 2010) v překladu Ireny Reifové. Postmanova nejznámější kniha, esej, vyjadřuje skeptický názor nad poklesem komunikačního média, televizní obrazy nahrazují psané slovo. Postman tvrdí, že televize (jako médium) si plete vážné problémy se zábavou. Televizní zpravodajství, poskytuje méně myšlenek na úkor visuálního o obrazu. Tvrdí také, že televize není vhodným způsobem na poskytování vzdělání.

Zdroj životopisu: Wikipedia