Koupit knihy

Mojmír Trávníček

česká, 1931 - 2011


Nahrávám...

Životopis

Mojmír Trávníček (17. prosince 1931 Vsetín – 8. července 2011) byl český literární kritik a editor.
Jeho otcem byl řídící učitel v Horní Lidči a spisovatel Jan Evangelista Trávníček (1899–1981). Žije v Novém Hrozenkově. Vystudoval gymnázium ve Vsetíně a SEŠ ve Zlíně. Po několika létech strávených léčbou tuberkulózy se stal zaměstnancem Okresního úřadu národního zdraví a Okresní národní pojišťovny ve Valašských Kloboukách. V letech 1951–1991 byl vedoucím dětské ozdravovny v Huslenkách-Kychové.
Od sedmdesátých let publikoval v samizdatu (například v Kritickém sborníku). Sám se podílel na jeho vzniku a patřil mezi nejpilnější opisovače. Zabývá se především katolicky orientovanou literaturou. Je mimo jiné editorem kritických edic díla Jana Zahradníčka a Bedřicha Fučíka a editorem díla Jana Čepa. Autor řady knižních doslovů a předmluv, hojně publikuje také časopisecky (Akord, Aluze, Box, Host, Proglas, Prostor, Souvislosti, Tvar, Texty…), první recenze zveřejnil v roce 1948 ve Vyšehradu. Publikoval též pod pseudonymem Jan Rolek nebo pod šifrou M. T.
Dopisy, které Mojmíru Trávníčkovi adresoval Bedřich Fučík, byly knižně vydány ve svazku Listovní příležitosti.
U příležitosti 75. narozenin Mojmíra Trávníčka byla v roce 2006 ve Vsetíně uspořádána konference, ze které je na stránkách časopisu Texty zdarma dostupný sborník.
Dne 4. prosince 2007 mu hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš předal ocenění Pro Amicis Musae udělované za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.(zdroj životopisu: wikipedia)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968