Miroslav Verner

česká, 1941

Nahrávám...

Životopis

Narozen 31. 10. 1941 v Brně. Po střední škole dělník na pile a stavební dělník. 1960–1965 studium egyptologie a prehistorie na FF UK v Praze. Profesor Karlovy univerzity. Člen řídícího výboru Mezinárodní asociace egyptologů, čestný člen Německého archeologického ústavu v Berlíně a Káhiře, člen korespondent Rakouského archeologického ústavu, člen Komise UNESCO pro Muzeum Núbie v Asuánu a Muzeum egyptské civilizace v Káhiře, hostující profesor na univerzitě v Hamburku a na Vídeňské univerzitě. Autor více než desítky monografií a přibližně stovky vědeckých článků publikovaných z velké části v mezinárodních egyptologických časopisech.Verner je archeolog, egyptolog a epigraf s dlouholetou archeologickou praxí v Egyptě. Zabývá se dějinami, historií a archeologií Egypta v období 3. tis. př. Kr. Specializuje se především na archeologii doby stavitelů pyramid. Na archeologických pracích v EAR se podílí již od r. 1964.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Verner

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994