Miroslav Vejlupek

česká, 1952

Nahrávám...

Životopis

Miroslav Vejlupek Čerchovský je spoluzakladatelem uměleckého uskupení Občanské sdružení V–ART se sídlem v Písku a edituje jeho internetový literárně–výtvarný projekt Litterate.

Středoškolského vzdělání se mu dostalo na Odborném učilišti Českého svazu spotřebních družstev v Praze–Klánovicích (obor kuchař – číšník, 1972) a na Střední knihovnické škole v Praze (obor kulturně výchovná činnost, 1977). Po čtyřletém profesionálním působení v kulturní a osvětové sféře prošel řadou dělnických zaměstnání.

Vejlupkovy publicistické a literární začátky se datují do roku 1973, kdy publikoval v plzeňské Pravdě svoji první povídku. Od té doby četli jeho glosy, povídky, črty a fejetony čtenáři Nového Domažlicka, Pravdy, Zemědělských novin, Družstevních novin a periodika Z Chodského hradu, později čtvrtletníků Dokořán a Spektrum. Příležitostně publikoval také v měsíčníku Host a www.libereckelisty.cz, obtýdeníku Tvar, týdeníku Obrys–Kmen a Písecké postřehy a v denících Mladá fronta Dnes, Písecké listy, Jihočeské listy a Plzeňský deník (Kultura). Koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let redigoval dva závodní časopisy na Domažlicku.

Vejlupek je členem Syndikátu novinářů ČR, Českého esperantského svazu a sekce Nanovědy a nanotechnologie při České společnosti nových materiálů a technologií. V roce 2003 se rozešel s občanským sdružením Obec spisovatelů (členem od r. 1999) a občanským sdružením Středisko západočeských spisovatelů (členem od r. 1998).

Zdroj životopisu: www.osobnosti.cz