Miroslav Válek

slovenská, 1927 - 1991

Nahrávám...

Životopis

Miroslav Válek byl slovenský básník, publicista, překladatel, politik
Byl významný představitel slovenské poezie a také autor literatury pro děti
a mládež.

(zdroj: spisovatele.cz)

*

Miroslav Válek sa narodil 17. 7. 1927 v Trnave. Študoval v rodisku a v Bratislave, pracoval ako časopisecký a knižný redaktor, neskôr bol šéfredaktorom mesačníka Mladá tvorba a literárneho časopisu Romboid, v rokoch 1969-1987 ministrom kultúry. Zomrel 27. 1. 1991.

Veľkým prínosom pre slovenskú literatúru je Válkova prekladateľská činnosť. Knižne vydal preklady výberov poézie A. Voznesenského, G. Ajgiho, P. Verlaina, R. M. Rilkeho (v jazykovej spolupráci s P. Hrivnákom) a z poézie G. Corsa (v jazykovej spolupráci s J. Vilikovským). Prekladal aj básnické texty pre deti.

Miroslav Válek sa popri básnickej činnosti venoval aj publicistike (výber vyšiel pod názvom O literatúre a kultúre, 1979).

(napsal uživatel holubTN)

Zdroj životopisu: spisovatele.cz, holubTN

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019
Bertrice Small

1937 - 2015