Miroslav Petříček

česká, 1951

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc. (nar. 21. 2.1951 v Praze) je český filosof, žák Jana Patočky. Od roku 1992 působí na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty University Karlovy. Zaměřuje se na filosofii umění, přesahy mezi filosofií, filmem, literaturou a uměním a současnou (postmoderní) francouzskou filosofií. Vydal několik publikací a do češtiny přeložil např. dílo Viditelné a neviditelné Maurice Merleau-Pontyho.

Zdroj životopisu: http://denvedy.ff.cuni.cz/2013/prednasejici

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994
Charles Darwin

1809 - 1882
Bertrice Small

1937 - 2015