Miroslav Kutílek

Marek Hofman pseudonym

česká, 1927 - 2016

Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Dr. Miroslav Kutílek, DrSc.

se narodil 8. 10. 1927 v Trutnově. Vystudoval obor vodního hospodářství na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem pro řešení problémů spojených s prouděním vody v půdě. Dlouhodobě přednášel na univerzitách v Bayreuthu, Davisu (v Kalifornii), Chartúmu a na ČVUT v Praze. Je profesorem pedologie a půdní fyziky a čestným členem Mezinárodní pedologické unie. V odborných časopisech publikoval více než sto článků a studií, je autorem vědeckých publikací i prózy.

Kritizuje činnost Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Podle něj je hlavním faktorem vyvolávajícím současné klimatické změny sluneční aktivita.

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015