Miroslav Kasáček

česká, 1937

Nahrávám...

Životopis

Miroslav Kasáček (nar. 1937 v Litohoři u Moravských Budějovic) spojil své životní osudy s Brnem, kde v roce 1957 na První vyšší průmyslové škole strojní maturoval. V průběhu studií se seznámil se svou budoucí manželkou Marií Melkusovou, dcerou Aloise a Marie Melkusových, kteří byli podobně jako jiní postiženi komunistickou perzekucí v souvislosti s tragickými událostmi v Babicích na Třebíčsku. V roce 1961 se Miroslav Kasáček a Marie Melkusová stali manželi, v letech 1963 a 1965 se jim narodily dcery.

Rok 1968 a následná normalizace zasáhla i rodinu Miroslava Kasáčka. Za jeho pravicové a protisocialistické postoje mu byl okamžitě zrušen pracovní poměr v Elektrotechnických závodech Julia Fučíka a nuceně nastupuje jako dělník do balírny na BVV (Brněnské veletrhy a výstavy). Zde prošel různými profesemi v dělnickém zařazení. Po roce 1989 byl jmenován do funkce ředitele závodu výroby a montáže na BVV a následně začal soukromě podnikat. Materiály k objasnění babického případu Miroslav Kasáček shromažďoval od roku 1968.

Zdroj životopisu: www.nakladatelstvi.hostbrno.cz