Miroslav Ivanov

česká, 1929 - 1999 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Miroslav Ivanov byl autorem literatury faktu. Narodil se do rodiny důstojníka. Maturoval na reálném gymnáziu v Jaroměři, krátce pracoval v hutích na Kladně.

V letech 1949–1953 studoval Ivanov na FF UK češtinu a historii. Po studiu působil na katedře české literatury jako odborný asistent.

V roce 1960 se stal Miroslav Ivanov redaktorem časopisu Hlas revoluce. Od roku 1967 byl spisovatelem z povolání.

Časopisecky publikoval Ivanov např. v Květech, Literárních novinách, Tvorbě atd. Psal také náměty k televizním filmům.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: