Miroslav Ivanov

česká, 1929 - 1999

Nahrávám...

Životopis

Miroslav Ivanov (10. dubna 1929 Josefov nad Metují (dnes Jaroměř) – 23. prosince 1999 Praha) byl autorem literatury faktu. Narodil se do rodiny důstojníka. Maturoval na reálném gymnáziu v Jaroměři, krátce pracoval v hutích na Kladně.

V letech 1949–1953 studoval Ivanov na FF UK češtinu a historii. Po studiu působil na katedře české literatury jako odborný asistent.

V roce 1960 se stal Miroslav Ivanov redaktorem časopisu Hlas revoluce. Od roku 1967 byl spisovatelem z povolání.

Časopisecky publikoval Ivanov např. v Květech, Literárních novinách, Tvorbě atd. Psal také náměty k televizním filmům.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968