Koupit knihy

Mireia Ryšková

česká, 1951


Nahrávám...

Životopis

Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dějiny umění a francouzštiny 1969-1975) pracovala v redakci výtvarného umění nakladatelství Odeon (1975-1990). Paralelně studovala katolickou teologii v rámci tajného studia pořádaného Salesiánskou provincií v Praze (1973-1982), poté pokračovala ve studiu teologie v Erfurtu (1983-1988). Po pádu komunistického režimu odešla studovat na Teologickou fakultu v Pasově (1990-1993), kde získala doktorát a publikovala svou doktorskou práci. Habilitovala se v r. 2006 na Univerzitě Palackého (CMTF) v Olomouci. Po návratu z Pasova učila externě Nový zákon na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podílela se na vybudování a vedení Jaboka - Vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické školy (1993-2005). Od r. 2005 působí na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze.

Její přístup ke křesťanství je konfesní (katolický) v rámci ekumenického dialogu a otevřený vůči jiným přístupům a poznatkům humanitních věd.

Odborné zaměření: katolická teologie, počátky křesťanství z historického a teologického hlediska, teologie apoštola Pavla.(zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973