Koupit knihy

Mira Jakovenková

ukrajinská, 1917 - 2005


Nahrávám...

Životopis

Mira Jakovenková (1917–2005) pocházela z rodiny ukrajinské inteligence zasažené represemi třicátých a čtyřicátých let. Od druhé poloviny padesátých let se snažila o rehabilitaci svých příbuzných, a strávila proto celé hodiny ve frontách na prokuratuře, u nejvyššího soudu a vojenského tribunálu. Správně usoudila, že tajné stalinské archivy nebudou jen tak otevřeny. Začala si proto povídat s bývalými vězni gulagu, kteří spolu s ní čekali na slyšení, a zapisovat příběhy, které byli ochotni vyprávět. Zaznamenané vyprávění Agnessy Mironovové je vrcholem jejího dlouholetého úsilí o zachycení živé historické paměti.(zdroj životopisu: https://www.velkyctvrtek.cz/agnessa.htm)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: