Miloslav Topinka

česká, 1945

Nahrávám...

Životopis

Miloslav Topinka je český básník a esejista.

Po maturitě na SVVŠ vystudoval Miloslav Topinka psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ještě za studií se zúčastnil Expedice Lambaréné, s níž navštívil čtrnáct afrických zemí, ale také se dostal do ohrožení života.

Po promoci v roce 1968 se Miloslav Topinka stal odborným pracovníkem Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV.

V roce 1969 se stal redaktorem měsíčníku Sešity pro literaturu a diskusi. Po jeho zastavení pracoval jako psycholog v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského v Praze. Od roku 1973 byl zaměstnán jako úředník, v letech 1980–1987 pracoval v Casablance u marocké firmy zabývající se prodejem strojů k těžbě fosfátů na Sahaře.

Po návratu do Prahy působil jako překladatel technické literatury, od roku 1992 pracoval pro rakouskou obchodní firmu.

Věnuje se též ediční práci (A. Rimbaud, R. Gilbert-Lecomte, V. Linhartová, J. Kolář, K. Malich aj.).

Žije v Praze.

Jeho hlavními tématy jsou – jeho slovy – „trhlina“, a „mlčení“. To jest, jak se z osobního úkrytu prodrat do duchampovské čtvrté dimenze, a jak se otvor do tohoto jiného světa stává místem pro celanovský nátlak světla (a o nebezpečích tam číhajících); dále pak otázka proč etapy odmlčení či zmlknutí patří k psaní (jedno z jeho interview má název „Kdo si něco začal s poesií, musí si položit základní otázku: proč Rimbaud přestal psát?“ (Host, 7/2003), v níž souhlasí s Rimbaudem, že „Hlavním dílem básníka je jeho existence“. Ve své knize Trhlina používá experimentální techniky jako jsou průhledné papíry, otvory ve stránkách a podobně, aby umožnil čtenáři jiný pohled na text. V knize se objevují nejen jeho erbovní autoři jako Gérard de Nerval a Rimbaud, ale i Hermann Buhl, a místa jako Hirošima.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz